01 juni 2023

Richtlijnen voor het plaatsen van parket op anhydriet

Ontdek essentiële richtlijnen voor het plaatsen van parket op anhydriet. Volg deze tips voor een succesvolle installatie.
 • Anhydriet is een vloeiende chape, op basis van gips. Het is een product dat omwille van zijn diverse interessante eigenschappen meer en meer wordt toegepast. De voordelen van anhydriet t.o.v. een cementgebonden chape zijn:
  • o Zéér vlakke afwerking;
  • Groot aantal m² per dag;
  • Arbeidsvriendelijke werkomstandigheden;
  • Bindmiddel voor RO-anhydriet is een industrieel restproduct, recyclageproduct en dus milieuvriendelijk; 
  • Sterk en stabiel;
  • Zelfnivellerend;
  • Snel inbindend, beloopbaar na 24 à 48u.

 • Omwille van de vochtgevoeligheid van anhydriet dient men steeds een exacte bepaling van het vochtgehalte te doen met de CCM Carbuurmeter. Het maximale vochtgehalte voor parketplaatsing op anhydriet is 0,5%. Bij een te hoog vochtgehalte kan na plaatsing een rottingsproces optreden, waardoor de primer of de lijmhechting kan loskomen.
 • Omdat anhydriet een gipsproduct is moeten we het anders behandelen dan een cementgebonden chape. Na uitharding vormt zich aan de oppervlakte een dun laagje calciumsulfiet. Dit laagje is nadelig voor de lijmhechting en moet dus weggeschuurd worden. Een groffe schuurschijf (P16) op de Woodboy of een schijf met titanium- of diamantkorrel zijn hiervoor het best.
 • Het schuurstof van anhydriet is zeer fijn en kan nadelig zijn voor een goed lijmcontact. Na het schuren dient men dus steeds zeer grondig te stofzuigen.
 • Om diezelfde reden is het aan te raden om een voorbehandeling met Devo Primer Express PU of Devo Primer PA400 ½ verdund met Devo Diluente D40 te plaatsen. Deze zal het stof fixeren en de lijmhechting verbeteren.
 • De verlijming kan bij voorkeur gebeuren Devo Glue PU 500 2C, Devo Glue MSP 140 1C of Devo Glue MSP 250 1C.

Nota

 • Zoals in elke woning waar een parketvloer ligt is het stabiel houden van de relatieve luchtvochtigheid (RLV) tussen 40 en 70% zeer belangrijk om schade te voorkomen.
 • Voor het juiste gebruik van specifieke hier beschreven producten wordt verwezen naar de betreffende technische fiche.
 • De hier beschreven informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en onderzoek, en bedoeld ter technische ondersteuning van onze geachte klanten. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden gecontroleerd of beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
 • Onze productgarantie dekt enkel de kwaliteit van onze producten, de correcte toepassing ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gelieve voor specifieke toepassingen steeds advies in te winnen bij onze technisch adviseurs.
Devo Glue PU 500 2C 10 kg

Parketlijmen -

012928

Webshop powered by Marcando