01 juni 2023

Richtlijnen voor het plaatsen van parket op cementdekvloeren (chape)

Ontdek essentiële richtlijnen voor het plaatsen van parket op cementdekvloeren. Volg deze tips voor een succesvolle installatie.
 • Controleer vóór de plaatsing van parket de chapevloer op de volgende factoren:
  • Vlakheid;
  • Structuur;
  • Vastheid;
  • Vochtgehalte.
 • Vlakheid: controleer de chapevloer met een paslat van minstens 2m. De tolerantie is 2 tot 4mm over 2m, afhankelijk van het soort te plaatsen parket.
 • Structuur: controleer op scheuren, barsten en loszittende delen. Scheuren en barsten kunnen, afhankelijk van de oorzaak, hersteld of opgevuld worden met daarvoor geschikte producten. Loszittende delen kan men best verwijderen en opvullen. Gebruik bijvoorbeeld een mengsel van Devo Primer PA400, Devo Primer Express PU of Devo Primer HE met fijn, droog zand.
 • Vastheid (oppervlaktecohesie): minimaal 0,5 N/mm². Er bestaan ingewikkelde proeven en meetmethoden om te bepalen of de chapevloer voldoet aan de eisen qua oppervlaktecohesie. Een eenvoudige proef kan als volgt: controleer de vastheid van de chapevloer door met een kraspen in het oppervlak te krassen. Indien de chapevloer niet voldoende compact is of er is sprake van “verzanding”, dan dient met een voorbehandeling uit te voeren met Devo Primer PA400 ½ tot ¼ verdund met Devo Diluente D40. Deze behandeling zal de bovenste laag van de chapevloer zéér vast en solide maken en de treksterkte en het hechtingsvermogen van de lijm aanzienlijk verhogen. Opgelet!! Dit soort behandelingen is enkel werkzaam in de bovenste centimeters. Indien de staat van de chapevloer ook in de diepte twijfelachtig is, dan kan men best de chapevloer uitbreken en een nieuwe plaatsen of het parket zwevend leggen. Voor een zéér oppervlakkige verzanding of stoffige chapevloer kan men werken met Devo Primer Express PU. Deze heeft als groot voordeel dat men reeds na 40 min (in optimale omstandigheden) kan beginnen verlijmen.
 • Vochtgehalte: Het maximale vochtgehalte in een chapevloer is in principe 2%. De exacte bepaling van het vochtgehalte dient te gebeuren met de CCM Carbuurmeter. Evaluatiemetingen of globale metingen kan men om tijdsbesparende redenen doen met een elektronische vochtmeter (bvb: Protimeter Aquant). De definitieve bepaling gebeurt echter steeds in minimum 2 à 3 metingen met de CCM Carbuurmeter. Indicatief houdt men rekening met 1 week droging per 1cm chape-dikte. Men kan de droging beïnvloeden door de ruimte te verwarmen en een bouwdroger te plaatsen. Belangrijk is om steeds het “totaalplaatje” in acht te nemen; bouwvocht in het metselwerk en in de muurbezetting alsook de relatieve luchtvochtigheid hebben een invloed op de algemene situatie en het drogingproces van de chapevloer.
 • In geval van een bestaande chapevloer dienen eventuele lijmresten of andere oppervlaktelagen eerst verwijderd te worden. De Devo Diamond en PCD disk zijn hiervoor het best geschikt. Uiteraard dient de chapevloer ook te voldoen aan de voorgaande vereisten.
 • Gebruik steeds de geschikte lijmsoort en lijmkam, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de te plaatsen parketsoort. Voor de meeste verlijmingtoepassingen rechtstreeks op chape adviseren wij onze lijmkam n°1, met een tandbreedte van 5mm, hoogte van 10mm en een tandafstand van 10mm.
 • De lijmkam tijdens het verlijmen steeds recht houden. Zo brengt u het profiel van de lijmtanden over op de vloer in een egaal lijmbed. De lijmkam dient ook steeds goed te “schrapen”, tussen de lijmrillen mag geen lijm op de ondergrond staan. Lijmkammen gaan hiervan slijten. Controleer regelmatig het profiel
  van uw kam met een nieuwe. Indien uw lijmkam te ver is afgesleten neemt u beter een nieuwe, zodat steeds een optimaal lijmbed geplaatst wordt.
 • Breng nooit meer lijm aan op de vloer, dan u parket kan plaatsen binnen de open tijd van de betreffende lijm.

Nota

 • Zoals in elke woning waar een parketvloer ligt is het stabiel houden van de relatieve luchtvochtigheid (RLV) tussen 40 en 70% zeer belangrijk om schade te voorkomen.
 • Voor het juiste gebruik van specifieke hier beschreven producten wordt verwezen naar de betreffende technische fiche.
 • De hier beschreven informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en onderzoek, en bedoeld ter technische ondersteuning van onze geachte klanten. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden gecontroleerd of beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
 • Onze productgarantie dekt enkel de kwaliteit van onze producten, de correcte toepassing ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gelieve voor specifieke toepassingen steeds advies in te winnen bij onze technisch adviseurs.

Webshop powered by Marcando