01 juni 2023

Richtlijnen voor het plaatsen van parket op tegelvloeren

Ontdek essentiële richtlijnen voor het plaatsen van parket op tegelvloeren. Volg deze tips voor een succesvolle installatie.
 • Parket plaatsen op een bestaande tegelvloer is mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Sommige situaties kunnen de plaatsing bemoeilijken tot zelfs onmogelijk maken. Contacteer in geval van twijfel steeds onze technisch adviseur.
 • Vergewis u van de bouwconstructieve situatie. Is de ruimte onderkelderd of is er een vochtwerende folie aanwezig? Oude tegelvloeren werden vroeger soms rechtstreeks in zavel (zand) geplaatst en er kunnen dan problemen door opstijgend vocht ontstaan! Ook achter de plinten!
Indien er voldoende vochtisolatie is (vochtscherm onder de chape):
 • Zwaar vervuilde vloeren eerst ontvetten met Woodboy machine, vloeistoftank, groen/witte schrobborstel en Devo Strongclean. Overnacht laten drogen.
 • Opgepast voor vloeren die met voedende zepen of boenwassen behandeld werden. Deze dienen ook eerst ontvet te worden met Devo Strongclean. Achterblijvende boenwasresten e.d. kunnen lijmhechting tegengaan. 
 • De vloer voorschuren (matteren) voor een betere lijmhechting. Dit kan met de Woodboy met schuurschijf P24, P40 of P60, of beter nog met een aandrijfplaat met diamantkoppen zoals de Devo Diamant Segment G20 plaat.
 • Goed stofzuigen.
 • Reinigen met Devo PU Cleaner. Dit is een hechtingspromotor en neemt de laatste vuil- en stofresten weg en bevordert een optimale lijmhechting.
 • De verlijming kan bij voorkeur gebeuren met Devo Glue PU 500 2C, Devo Glue MSP 140 1C of Devo Glue MSP 250 1C.
 • Enkel stabiele parketvloeren zijn geschikt voor de plaatsing op tegelvloeren, zeker geen brede massieve planken. Vraag advies aan uw parketleverancier om te weten welke parketsoort hiervoor het meest geschikt is.
Indien geen vochtscherm aanwezig is, of van onzekere kwaliteit:
 • Devo Primer Hydroblock 3C kan in vele gevallen een oplossing bieden.
 • Controleer eerst de vloer op scheuren, barsten en loszittende delen. Alle onvolkomenheden in de structuur dienen hersteld te worden zodat Devo Primer Hydroblock 3C één uniforme sluitende laag kan vormen, zonder onderbrekingen waar mogelijk nog vocht door kan opkomen.
 • De vloer voorbehandelen zoals hiervoor beschreven: reinigen met Devo Strongclean, voorschuren, stofzuigen en reinigen met Devo PU Cleaner.
 • Vervolgens 2 lagen Devo Primer Hydroblock 3C aanbrengen volgens de instructies beschreven in de technische fiche.
 • Devo Primer Hydroblock 3C nooit gebruiken wanneer de vloer nat is in plassen.
 • Gebruik voor verlijming op Devo Primer Hydroblock 3C enkel de compatibele Devo Glue PU 500 2C.

    Nota

    • Zoals in elke woning waar een parketvloer ligt is het stabiel houden van de relatieve luchtvochtigheid (RLV) tussen 40 en 70% zeer belangrijk om schade te voorkomen.
    • Voor het juiste gebruik van specifieke hier beschreven producten wordt verwezen naar de betreffende technische fiche.
    • De hier beschreven informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en onderzoek, en bedoeld ter technische ondersteuning van onze geachte klanten. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden gecontroleerd of beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
    • Onze productgarantie dekt enkel de kwaliteit van onze producten, de correcte toepassing ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gelieve voor specifieke toepassingen steeds advies in te winnen bij onze technisch adviseurs.
    Devo Strongclean

    Reinigers -

    024100

    Beschikbaar in 2 varianten

    Meer info
    Devo PU Cleaner 5L

    Reinigers -

    012915
    Devo Glue PU 500 2C 10 kg

    Parketlijmen -

    012928

    Webshop powered by Marcando